آشنایی با

تیم آزمایشگاه دنا

یکی از ارکان اصلی در آزمایشگاه دنا ارومیه، تکیه بر نیروی انسانی متخصص و منضبط است. ما معتقدیم نیروی انسانی، بزرگ‌ترین دارایی یک مجموعه تشخیصی است و بر این اساس، همکاران خود را به دقت و از میان بهترین کارشناسان انتخاب کرده‌ایم. تلاش همه اعضای تیم دنا، ارائه کیفیت متمایزی از خدمات به مراجعه‌کنندگان این مجموعه است.

مؤسس و مسئول فنی

سوپروایزر و مدیر داخلی

آدرس

ارومیه، خ حسنی، ساختمان پزشکان صدر

time-clock

ساعات پذیرش

شنبه تا چهارشنبه: ۶:۳۰ صبح تا ۸:۳۰ عصر
پنج‌شنبه: ۶:۳۰ صبح تا ۷ عصر

فرید جواندوست

_ کارشناس علوم آزمایشگاهی


_ کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی


_ مسئول بخش هورمون‌شناسی 


_ مسئول کنترل کیفی دنا

کاوه منصور

_ کارشناس علوم آزمایشگاهی

_ مسئول بخش هورمون‌شناسی و

الایزا

_ مسئول کنترل کیفی دنا

سامرند خضری

_ کارشناس علوم آزمایشگاهی

_ مسئول بخش بیوشیمی و 

سرولوژی

فخرالدین محمودی

_ مسئول امور خدمات و تدارکات و 

پشتیبانی مرکز پاتوبیولوژی دنا

مرتضی کاظمی

_ کارشناس علوم آزمایشگاهی

_ مسئول بخش هورمون‌شناسی و 

آنالیزورهای اتوماتیک

_ مسئول بخش میکروب‌شناسی

فراز شاه‌آبادی

_  کارشناس علوم آزمایشگاهی

_ مسئول بخش هماتولوژی و

انعقاد

_ مسئول بخش آنالیز مایعات

سارا بایزیدی

_ کارشناس ارشد میکروبیولوژی

_ مدیر روابط عمومی

_ مسئول بازاریابی

دلنیا شوکتی

_ کارشناس ارشد میکروبیولوژی

_ متصدی امور پذیرش و بیمه

آیلار رزیانی

_ کارشناس میکروبیولوژی

_ متصدی امور پذیرش و بیمه و

تریاژ، و امور ارجاع و پذیرش

نمونه‌های ارجاعی

پریا عبارت

_ کارشناس زیست سلولی و 

مولکولی

– کارشناس علوم سلولی و مولکولی

_ متصدی امور پذیرش و بیمه

 

نازیلا ایرانی‌پور

_ کارشناس ارشد میکروب‌شناسی

_ متصدی امور پذیرش

پیوستن به

تیم آزمایشگاه دنا

مجموعه دنا برای تکمیل نیروی انسانی و با لحاظ کردن فلسفه کاری خود، همیشه آماده جذب نفرات جدید با دو رویکرد مختلف است: نیروهای مجرب در بخش‌های فنی آزمایشگاه، و همچنین دانش‌آموختگان رشته‌های علوم آزمایشگاهی از دانشگاه‌های معتبر که سابقه کار قبلی نداشته‌ و در عین حال انگیزه و نیازمندی‌های افزوده شدن به تیم دنا را دارند. فضای حرفه‌ای، امنیت کاری، ایجاد امکان رشد و شانس همکاری با کارشناسان زبده، از مزایای پیوستن به تیم دنا است.