آزمایشگاه پاتوبیولوژی

دنا ارومیه

مجموعه آزمایشگاهی تخصصی پیشرو در ارومیه و شمال‌غرب کشور با تجهیزات مدرن و پرسنل متخصص